loader image

CÀTEDRA DE DRET NOTARIAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

«La Càtedra de Dret Notarial és un nucli de reflexió, debat i investigació vinculat al dret notarial, amb especial atenció a les relacions amb el dret civil i internacional privat, i s’ocupa de desenvolupar un programa formatiu i les tasques de divulgació i investigació que contribuïsquen a la millor formació i coneixements en aquesta matèria».

Qui som

Organització institucional:

 

Director de la Càtedra:

Javier Barceló Doménech

Funcions:

 

  • Planificar, realitzar el seguiment i executar les activitats de la càtedra institucional.
  • Elaborar i presentar a la Comissió Mixta de Seguiment, perquè siga aprovat, el programa anual d’activitats i el seu pressupost.
  • Administrar els fons de la càtedra institucional.
  • Difondre les activitats de la càtedra institucional.
  • Dur a terme altres funcions que li pogueren ser encomanades per la Comissió Mixta de Seguiment.

Comissió Mixta de Seguiment:

 

Presidència

Juan Llopis Taverner

Representants del Col·legi Notarial de València:

 Antonio Jiménez Clar

Delfín Martínez PérezGaspar Peral BernatAntonio Ripoll Soler

Representants de la UA:

Esther Algarra PratsManuel Desantes RealJaume Ferrer LloretMaría Isabel Serrano Guillén

 

 

Signatura acord de col·laboració

14 d’octubre de 2021

Renovació del acord de col·laboració

31 d’octubre de 2023

Funcions de la Comissió Mixta

Proposar a la rectora el nomenament, la renovació, el cessament o la substitució del director o directora de la càtedra institucional, i, si és el cas, del codirector o codirectora o coordinador o coordinadora.

Aprovar el programa anual d’activitats de la càtedra institucional i el seu corresponent pressupost.

Supervisar l’execució del programa anual d’activitats.

Aprovar, al final de cada exercici, la memòria anual d’activitats de la càtedra institucional que presentarà la Direcció de la Càtedra.

Proposar l’aprovació dels possibles convenis de col·laboració de la càtedra institucional amb altres entitats, que afavorisquen la consecució dels seus objectius estratègics.

Resoldre les possibles controvèrsies respecte a la interpretació, modificació, resolució i efectes del conveni pel qual es crea la càtedra institucional.

Col·legi Notarial de València

 

Encara que les primeres disposicions sobre notaris valencians coincideixen pràcticament amb la conquesta del Regne (1238), el Col·legi Notarial de València es troba documentat de manera ininterrompuda des de 1283, i és, en conseqüència, el més antic d’Espanya. El seu àmbit territorial és coincident amb el de la Comunitat Valenciana.

L’actual seu col·legial, al carrer Pascual i Genís, 21, va ser edificada el 1883 sobre un solar adquirit a aquest efecte, i s’ha mantingut amb aquest caràcter des de llavors.

El 1999 es va escometre una reforma integral, que, respectant íntegrament la façana i la joia arquitectònica que representa la sala d’actes, va alçar una nova estructura amb la consegüent nova configuració de la resta de l’edificació.

En l’actualitat la planta baixa, a més del rebedor i la consergeria, es troba dividida en tres sectors. El central conté l’antiga sala d’actes, intocada des de 1883. A l’esquerra entrant es troba la nova, de caràcter funcional; a la dreta, la nova biblioteca, que custodia quasi onze mil toms.

La planta noble conté l’antiga biblioteca, avui dedicada a sala de reunions, a més del despatx del degà, la sala de juntes i una galeria perifèrica a l’escala de la sala d’actes. En la planta segona es troben les oficines del Col·legi, en la quarta, les instal·lacions de l’Acadèmia d’opositors, i a la Fundació Notarial per a la mediació i l’arbitratge SOLUTIO LITIS; la tercera i la cinquena estan destinades a arxiu de documentació, i l’última està coronada per l’habitatge del conserge i les dues torretes que rematen la construcció.

A la ciutat d’Alcàsser es troba l’arxiu de protocols, al carrer Dels Seders s/n, des del qual s’expedeixen les còpies dels toms que hi ha depositats, i l’arxiu procedent de l’antic Col·legi de Corredors; hi ha, a més, locals, per a Delegació col·legial, a Alacant, carrer Bailén, núm. 25, i a Castelló, plaça del Real, núm. 35.

Delegació d’Alacant del Col·legi Notarial de València

 

L’actual delegació del Col·legi Notarial de València a Alacant es troba al carrer Bailén, núm. 25.

Es tracta d’un edifici emblemàtic situat en ple centre d’Alacant i dotat d’esplèndides instal·lacions, en el qual se situen serveis administratius (postil·les, legalitzacions, etc.), sales de juntes i conferències i la Biblioteca dels Llibres Feliços.

 

Biblioteca dels Llibres Feliços

 

La Biblioteca dels Llibres Feliços és un lloc emblemàtic de la seu del Col·legi Notarial de València a Alacant, fruit de la donació dels fons bibliogràfics de la família Desantes de Mergelina.

Es tracta d’un espai únic de gran valor històric compost per 4.200 llibres datats entre els segles XV i XIX, entre els quals es troben 16 incunables i algunes joies de la literatura.

 

La màgia del tacte es fon amb els llibres llegendaris. Un món ple d’anys condensats en lletres, expandits en pells i tintes. Uns exemplars valuosos que viuen en aquest estat de gràcia perquè, a diferència del que sol ocórrer, són tractats com a éssers vius fins al punt que «no es toquen, s’acaricien». A la Biblioteca dels Llibres Feliços es realitzen aules de poesia, música, teatre o dansa, conferències, col·loquis i presentacions de llibres.

Premi Cultura i Premi Importants 2021

Guardons rebuts per la biblioteca de Llibres Feliços en el 2021: el Premi Cultura (Premis COPE Alacant 2021) i el Premi Importants (Diari Informació d’Alacant 2021)

Lliurament del Premi “Importants”

Notícies

La vicepresidenta de la Generalitat visita la Biblioteca del Colegio Notarial en su sede de Alicante

Colegio Notarial de Valencia, 12/04/2022

Notícies

VISITA DE LA DIRECTORA GENERAL DE SEGURETAT JURÍDICA I FE PÚBLICA.

17/01/2023