loader image

CÀTEDRA DE DRET NOTARIAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

«La Càtedra de Dret Notarial és un nucli de reflexió, debat i investigació vinculat al dret notarial, amb especial atenció a les relacions amb el dret civil i internacional privat, i s’ocupa de desenvolupar un programa formatiu i les tasques de divulgació i investigació que contribuïsquen a la millor formació i coneixements en aquesta matèria».