loader image

IV Workshop

08 maig 2023, 17.00 hores, sessió virtual

Inscripció gratuïta

Debats d’actualitat i successions 

Ponències:

José Ramón de Verda y Beamonte.

Catedràtic de Dret Civil. Universitat de València.

 

La guarda de fet en el context de la reforma de la discapacitat: guarda de fet enfront curatela?

Aida Lozano Pascual.

Fiscal coordinadora d’Alava

 

Dubtes que plantejen les resolucions judicials sobre les facultats del
guardador de fet.

 

Montserrat Pereña Vicente. 

Professora Titular de Dret Civil. Universitat Rey Juan Carlos.

 

Dificultats pràctiques en l’acreditació de la guarda de fet.
Modera:

Antonio Ripoll Soler.

Notari d’Alacant.
Organitza:
Cátedra de Dret Notarial de la Universitat d’Alacant.

Notícies

Històric de les activitats de la Càtedra

Interpretació del Testament

Interpretació del Testament

Aula oberta programada per al 12 de febrer de 2024 sobre “Interpretació del Testament”.

Conferència a càrrec d’Ana Díaz Martínez.
Modera Delfín Martínez Pérez.

Drets de les persones LGTBI

Drets de les persones LGTBI

Drets de les persones LGTBI, 18 desembre 2023, 17.00 hores. Sessió virtual.

Ponent · GUILLERMO CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA
Catedràtic de Dret Civil. Universitat de Sevilla.

Títol de la ponència · Una “nova” llei “trans” per a Espanya (Llums, ombres i una mirada més enllà del sexe).

Modera · DELFÍN MARTÍNEZ PÉREZ
Vicedegà del Col·legi Notarial de València i Notari d’Alacant.

Propietat, transmissió i herència d’actius digitals en el Metavers

Propietat, transmissió i herència d’actius digitals en el Metavers

Confèrencia
10 juliol 17:00 hores
Propietat, transmissió i herència d’actius digitals en el Metavers

Ponent:
Cristina Argelich Comelles
Universitat Autónoma de Madrid

Moderador:
Aurelio López-Tarruella Martínez
Universitat d’Alacant

Organitza: Càtedra de Dret Notarial de la Universitat d’Alacant.
Col.laboran: Cátedra Metaverso UA.

Successions Hereditàries

Successions Hereditàries

Sucesiones hereditarias, 5 junio 2023, 17.00 horas. Sesión virtual.

Ponente · JOSÉ MARÍA CARRAU CARBONELL
Notario de la Vall d’Uixó. Doctor en Derecho

Título de la ponencia · Propuesta de solución al conflicto entre la tesis clásica y la tesis moderna sobre el derecho de transmisión.

Modera · JAVIER BARCELÓ DOMÉNECH
Catedrático de Derecho civil. Universidad de Alicante.