loader image

Workshop

22 febrer 2024, 17.00h UTC/GMT +1

Inscripció gratuïta

Persones majors i dret a la cura: Una realitat del nostre temps.

Ponències:

Leonardo B. Pérez Gallardo.

Professor Titular de Dret Civil i Notari. Universitat de L’Havana.

 

Cures familiars de persones majors: en la cruïla de la seua protecció successòria.

Javier Barceló Doménech. 

Catedràtic de Dret Civil. Universitat dAlacant.

 

El valor de la cura en la protecció civil de les persones majors.
Modera:

Áurea Ramos Maestre. 

Professora Titular de Drat Civil. Universitat d’Alacant. 
Organitza:
Grup de Recerca consolidat “Discapacitat i Família”.
Universitat d’Alacant.

Galeria

Histórico de las actividades de la Cátedra

Propietat, transmissió i herència d’actius digitals en el Metavers

Propietat, transmissió i herència d’actius digitals en el Metavers

Confèrencia
10 juliol 17:00 hores
Propietat, transmissió i herència d’actius digitals en el Metavers

Ponent:
Cristina Argelich Comelles
Universitat Autónoma de Madrid

Moderador:
Aurelio López-Tarruella Martínez
Universitat d’Alacant

Organitza: Càtedra de Dret Notarial de la Universitat d’Alacant.
Col.laboran: Cátedra Metaverso UA.

read more
Successions Hereditàries

Successions Hereditàries

Sucesiones hereditarias, 5 junio 2023, 17.00 horas. Sesión virtual.

Ponente · JOSÉ MARÍA CARRAU CARBONELL
Notario de la Vall d’Uixó. Doctor en Derecho

Título de la ponencia · Propuesta de solución al conflicto entre la tesis clásica y la tesis moderna sobre el derecho de transmisión.

Modera · JAVIER BARCELÓ DOMÉNECH
Catedrático de Derecho civil. Universidad de Alicante.

read more
Debats d’actualitat de família i successions

Debats d’actualitat de família i successions

08 maig 2023, 17.00 hores. Sessió virtual.

Ponent · José Ramón de Verda y Beamonte.
Catedràtic de Dret Civil. Universitat de València
La guarda de fet en el context de la reforma de la discapacitat: guarda de fet enfront curatela?

Ponent · Aida Lozano Pascual.
Fiscal coordinadora d’Alava.
Dubtes que plantejen les resolucions judicials sobre les facultats del
guardador de fet

Ponent · Montserrat Pereña Vicente.
Professora Titular de Dret Civil. Universitat Rey Juan Carlos.
Dificultats pràctiques en l’acreditació de la guarda de fet.

Modera · Antonio Ripoll Soler.
Notari d’Alacant.

read more